Det er faktisk ikke det rene utopi, men UTOPI er et nyttigt huskeord i forhold til aktioner der eskalerer en konflikt. Dette gælder i alle relationer og hvor mennesker mødes. På p-pladsen, på gaden, i en bar, i supermarkedet eller hvor man kunne forestille sig at ramle ind i en uoverensstemmelse, men også i de nære relationer eller på arbejdspladsen. Det er universelt for hvordan vi kommunikerer.


Normalt vil vi fokusere på hvad der er godt at gøre, men her er det nødvendigt også at nævne det der forværrer chancerne for en god udgang på en uoverensstemmelse.
Følgende handlinger er konfliktoptrappende:

Hvis du:

 • Udfordrer
 • Truer
 • Ordre, dvs giver ordre
 • Provokerer
 • Insinuerer at den anden er forkert.

Lad os tage et par eksempler:

 • Tag det roligt! (Der er aldrig nogen der er blevet rolige af at få denne ordre, ligeledes gør man dem i nogle kontekster forkert, så 2 ud af 5 på denne)
 • Slap af! (Som ovenstående, den kommer utroligt nemt ud som noget af det første, men det hjælper ikke!)
 • Nu synes jeg at vi skal opføre os voksent! (Vi-formen bløder det lidt op, men det ændrer ikke på at der også her insinueres at den anden har en barnlig opførelse)

Det giver sig selv at: udfordringer, trusler eller provokation vil virke konfliktoptrappende. Det er svære at se, når der reelt gives ordre i dialogen, ofte i samspil med at det insinueres at den anden er forkert eller gør forkerte ting.

Nedskallering skal tage afsæt i at man oprigtigt er interesseret i at løse den givne konflikt, dette med en god fysisk afstand og et øje for at der er en dialog som er konstruktiv. Det handler om empati, og det starter med dig selv.

Første gode ingrediens er således at man genkender og forstår den andens følelser og frustrationer. Anden vigtige ingrediens er ro, bevar roen også selvom man mærker adrenalinen pumpe løs indeni. Det handler om ikke at lade følelserne løbe afsted med handlingerne.
Tag afsæt i dig selv og tal ud fra dig selv. Bliv mest muligt i jeg-form.

Dernæst LYT, hvad er det der bliver sagt? og hvad menes der? når man taler selv, så har man det med at lukke ørene, afsættet skal være at man lytter aktivt og forholder sig til problemet og ikke personen. Spørg ind, hvis du er i tvivl om, hvad der menes.

Ofte i en tvist eller statusbaseret konflikt vil et givent subjekt selv forslå løsningen: “Du sidder på min stol, skrid!“. Her kan man så vælge at tage diskussionen om ret, rigtigt og rimeligt, men hvis en gut står med sit slæng bag sig og du måske er kommet til uforvarent at sætte dig på hans faste stol, så er det jo blot at flytte sig, løsningen bliver givet af modparten med det samme og ingen behøver at gå i stykker. Egoet og ens egen monkeybrain SKAL være i kontrol i en sådan situation. Den indre hangorilla vil her ofte have lyst til at slå sig løs…

Det handler ikke om at få ret, men at finde en udvej for begge parter. Specielt når alkohol og rusmidler er involveret så er det en springfarlig cocktail som ofte forkorter det tidsmæssige forløb i en konflikt. Insisterer du på at få ret, så bliver det en ensidig løsning som ofte vil resultere i en opskallering. I yderste konsekvens kan det ende med død for den ene eller anden part efter et slagsmål. Det er ALRDIG det værd at stå på sin ret i en sådan kontekst, konsekvenserne kan blive livsforandrende for begge parter.

Eksempler på en aktiv verbal kontrol af situationen. Nogle “go-to” sætninger som man kan have klar. Fællestrækkene er her at der fokuseres på problematikken og ikke på personen.

Eksempler:

 • Jeg kan se at du er vred, jeg vil rigtig gerne løse det her vi står med nu, hvad tænker du vi kan gøre? (Endnu bedre kom med en løsning men læg op til en dialog om problemet!)
 • Hej! Hvad kan jeg gøre for dig? (For en total fremmede, med en agenda om at se, hvor dit ego kan pustes op, vil det her hurtigt blive afdækket hvad henvendelsen handler om)
 • Hey! det var på ingen måde min mening at genere dig, men jeg har brug for at du ikke kommer tættere på nu, det handler ikke om dig men jeg har det svært ved at folk kommer for tæt på mig, Jeg er oprigtig interesseret i at løse det her for os begge to!
 • Hey! Det kan jeg godt se når du siger det på den måde. Sorry, det var ikke min intension.
 • Hey!, jeg vil på ingen måde udfordre dig, synes bare det er en ret cool trøje du har på, hvor har du købt den?

Der er uendelige måder at konfliktnedtrappe på. Her skal vi ikke komme med nogen facitliste men gerne pege i retning af principper der hjælper og handlinger som forværer situationen. Dernæst, som alt andet der er uvant og måske ikke falder naturligt så skal god konfliktnedtrapning trænes. Her med fokus på såvel det talte sprog som kropssproget.

TÆNK-TAST-TAL: For den måske ældre generation vil der nok være genkendende nik til disse ord som havde til formål at give en klar kommunikation når man taler over en radio. Det er ikke som en telefon eller en dialog ansigt til ansigt, hvor man meget nemt kommer til at tale i munden på hinanden. Signalet går kun den ene vej, dernæst den anden vej.

Princippet holder endnu: TÆNK, hvad vil du sige, der kommer sjældent noget rigtig godt ud af det, hvis kan bare åbner munden og lader ordene flyde. Dernæst se, at du også har fat i din modtager verbalt og non-verbalt, at vedkommende er klar til at modtage information fra dig. (TAST) Nu kan du levere dit budskab, gør det roligt, klart og kortfattet (TAL). Herved er det dig der aktivt kontrollerer tempoet i dialogen og derved situationen i sin helhed.


Det er i den tidlige kontakt at man får fastlagt, hvad man står med. Er det en ego/status baseret konflikt?, så skal det være muligt at tale den ned og væk. Men det kræver at man kan håndtere sit eget ego og ikke reagerer med følelserne. (det er reelt en traumerespons der vækkes, her “kamp”)

Man skal forblive kognitiv og finde løsninger for begge parter samtidigt med at der opretholdes en afstand. (Situationskontrol)


Bliver der IKKE lyttet, er dialogen ikke konstruktiv og bliver der talt “hen over hovedet” uden respons, så skal man holde øje med øvrige signaler der indikerer at konflikten er ved at udvikle sig: knyttede hænder, sammenbidt udtryk, modpart kigger væk, farveskift i hud, kortere sætninger, skjulte hænder, ben skifter stilling.

Sker en eller flere af disse i samspil med at anden part lukker afstanden og du vel og mærke ikke kan fjerne dig fra konflikten og området, så er det ikke længere blot en “god fyr der blot har en dårlig dag”, så er det en trussel der skal håndteres og man skal være KLAR til at: indsætte et forebyggende angreb, alternativt blive angrebet.