Simplificeret kan vold kategoriseres i to overordnede grupperinger. Ego/statusbaseret vold eller prædatorisk vold. Ego/status vold ses ofte blandt mænd og har omdrejningspunkt omkring deres ego og status. Her skal status ses som en rangorden der skal fastlægges. Disse situationer er ofte håndterbare og det vil i langt størstedelen af tilfældene være muligt at nedskalere situationen verbalt sammen med et afvæbnende kropssprog, specielt såfremt

man kan æde sit eget ego og håndtere den andens aggression. Her er tale om kampen mellem to han-dyr af samme race. Formålet er ikke at dræbe og spise den anden, men primært at få den sociale rang etableret.

Prædatorisk vold er en anden størrelse. Her er der tale om et ”defekt” menneske der har udvalgt sig et bytte i søgen efter at tilegne sig noget fra en anden, en proces eller ressource. Ressourcer vil her typisk være af materiel karakter (penge/telefon mv.)
Analogien vil her være situationen mellem to forskellige arter, eksempelvis en løve og en gazelle. I det sekund gazellen er udvalgt, er den alene føde for løven. Der er ingen empati til stede i gerningsøjeblikket, det handler alene om rovdyrets behov for at skaffe føde. Verbal nedskalering er svært og ofte ikke muligt.

Seksuelle overgreb hører til i denne kategori.