Nej vel! – Ligeledes vil det også gå galt hvis du står til den lokale badminton-turnering med en tennisketcher.

Der er forskel på reglerne, principperne og udstyr. Der kan måske være størrelser der kan bæres over fra den ene sport til den anden, eksempelvis hvis man har et godt boldøje, men det er vist også det.

Det samme gælder med realistisk selvforsvarstræning vs kampsport og kampkunst. Det er og bliver forskellige dicipliner. Man kan ikke bare overføre træning fra den ene del til den anden. Baggrund, formål og principper er vidt forskellige.

Kampkunst er typisk med et historisk afsæt som er udviklet i en tidsperiode der er markant anderledes end i dag. Der bruges ofte teknikker som kun virker når de udføres i en helt specielt kontekst, i en helt speciel afstand og tilsvarende en afstemt hastighed. Det er principper og meget teknikker som skal udføres perfekt, men under lav stress. Der er ikke fokus på forebyggelse, dialog, nedskalering, etc. Når det så er sagt så giver kampkunst meget godt til dem der træner det, men der udestår mange væsentlige elementer i forhold til et realistisk selvforsvar.

Kampsport er med fokus på det sportslige element. Her trænes typisk efter rammer som er knyttet til reglerne for en kamp. Der er størrelser man må og en masse man ikke må. Der er pointgivende handlinger som ikke nødvendigvis afgører en kamp, men som er nødvendige at kende og kunne såfremt man vil vinde. Alt i alt et ret komplekst regelsæt fra kampsport til kampsport. Fokus er på sporten og dens regler. Der er stadigvæk rigtig meget godt at hente fra mange kampsportsgrene idet man lære intensitet, at ramme og blive ramt. Ikke en uvæsentlig størrelse såfremt man skal stå i blæsevejr. Som for kampkunsten indgår der heller ikke her viden om forebyggelse, afgrænsning, nedskalering etc.

Selvforsvar er anden størrelse. Det handler primært om dit “selv”, dit ego, her at kende dit nervesystem når du kommer under ekstrem press.

Med viden kan størstedelen af konfrontationer helt undgås. Det handler ikke om en paranoid tilgang til verden, men en sund opmærksomhed når man bevæger sig i det offentlige rum. Dernæst så er der de tættere relationer og generel grænsesætning. Hvis man har svært ved at sige fra overfor sine venner, arbejdsgiver eller partner, så er det nok også sandsynligt at afgræsningen ikke er krystalklar såfremt det er en fremmed der henvender sig. Afgrænsning er ikke noget der kun sker i en konfrontation på gaden, det er en fast del af vores alles hverdag.

De konflikter der ikke kan undgås skal håndteres korrekt. Kan du tale konstruktivt fra dig selv under press?, med fokus på en tålelig løsning for begge parter? Det skal læres og trænes, få kan og mange går helt i sort når de møder et scenarie for første gang med en insisterende og aggressiv modpart. Vi ser ofte at det er den verbale del der er sværest for mange. Det er uvant ofte bliver det håndteret med agression som eskalerer situationen eller en frysningsrespons som heller ikke gavner situationen.

I den fysiske del er selvforsvar markant anderledes end kampsport og kampkunst. Der er ingen regler på gaden, der er ingen dommer der fløjter når man rammer gulvet. Der er intet gulv, der er asfalt, beton, knust glas, sur øl og urin hvis det sker på natklubben. Det er ikke stedet man frivilligt går ned og ligger en arm- eller benlås. Læg dertil våben og flere modstandere.

Ingen selvforsvarsprincipper kan dække alle situationer, men alle er enige om at våben er blevet en fast del af gadebilledet, ligeledes flere modstandere, hvorfor dette skal være en fast del af træningen. Vigtigste element her er dog skift i indstilling/mindset, man skal vende rollerne 100 % i det øjeblik det bliver fysisk.

Slutteligt er der træningen. Den SKAL være afstemt den enkelte idet vi alle har forskellige tolerancetærskler. Det kan ikke lade sig gøre at afholde kvalificeret undervisning i store hold. Når den enkelte er klar, skal modtrykket øges gradvis. Det handler om at bygge den enkelte op til at kunne stå i en ekstrem situation. Til sidst vil man kunne gå ind i et scenarie der indeholder en verbal del som måske kan lukke konflikten og det kan også udvikle sig til en all-out selvforsvarsituation som kræver en høj grad af magtanvendelse. Det handler om at træffe kloge beslutninger under press, hertil agere ekstremt og målrettet såfremt situationen måtte kræve dette.

Det kræver viden, vilje og træning, det kommer ikke af sig selv.

Vi underviser efter nedenstående principper og prioriteter. Det er en fast del af træningen og undervisningen. Diagrammet kræver forklaring, men giver alligevel en god indsigt i, hvor meget andet der er i et realistisk selvforsvar end blot den fysiske “kamp”.